Belediyeler En Az Lise Mezun 451 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Detayları Açıklandı

Belediyeler En Az Lise Mezun 451 İtfaiye Eri Alımı Başvuru Detayları Açıklandı

Belediye Başkanlıkları tarafından yayımlanan ilanlarda alınacak 451 personelin En az Lise ve dengi okul mezunu İtfaiye Eri olarak kurumlar bünyesinde istihdam edileceği belirtiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Aksaray Belediye Başkanlığı yaptıkları açıklamalarda alınacak 451 personelin En az Lise mezunu İtfaiye Eri olarak kurumlar bünyesinde istihdam edileceği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Adaylarda aranan genel nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak), Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak, Erkek adaylar için en az 1.67 cm Bayanlar için en az 1.60 cm boyunda olmak, Boy ve kilosu artı eksi 10 kg’dan fazla fark bulunmaması şartları aranmaktadır.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (100 kişi)

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve KPSSP94 puan türünden en az 55 puan almış olmak şartları aranmaktadır.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (200 kişi)

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak ve KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranmaktadır.
 
Adaylardan istenen belgeler

Kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formu, Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı) istenmektedir.

Başvuru yeri ve zamanı

Adaylar Başvurularını 1 Temmuz 2020 tarihinden 10 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek yapacaklardır.

Başvuruların Değerlendirilmesi - Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 16 Temmuz 2020 tarihinde belediye internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.” şeklinde düzeltilmiştir. 

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları 

Sözlü ve uygulamalı sınav 20 Temmuz 2020 – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler-Altındağ/ANKARA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Başvuru kılavuzu.

Düzeltme İlanı.

Aksaray Belediyesi Adaylarda aranan genel nitelikler

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlik çağına gelmemiş olmak, Yapmış olmak, muaf, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak), Görevini yapmasına engel akıl veya bedensel engeli bulunmamak, Erkek adaylar için en az 1.67 cm Bayanlar için en az 1.60 cm boyunda olmak, Boy ve kilosu artı eksi 10 kg’dan fazla fark bulunmamak, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak ve Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartları aranmaktadır.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (10 kişi)

Lise veya dengi okul mezunu olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranmaktadır.

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (10 kişi)

Lise veya dengi okul mezunu olmak, En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranmaktadır. 
Adaylardan istenen belgeler

İtfaiye Eri için aranan nitelikler (5 kişi)

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak, En az C Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranmaktadır. 

Adaylardan istenen belgeler

Kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formu, Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir), Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı) istenmektedir.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar 6 Temmuz – 10 Temmuz 2020 tarihleri (10 Temmuz mesai bitimine kadar) arasında başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav yeri ve zamanı

Sözlü ve uygulamalı sınav Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde; 27 Temmuz 2020 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak, Sözlü sınavı müteakip uygulamalı sınav yapılacaktır. 

Sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Başvuru kılavuzu.

Düzeltme İlanı.

Konya Büyükşehir Adaylarda aranan genel nitelikler

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir, Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak şartları aranmaktadır.

Adaylarda aranan özel şartlar

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik veya Sivil Savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranmaktadır.

Ayrıca adayların; İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak şartları aranmaktadır.

Adaylardan istenen belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar kurum internet adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir; Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir), KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) istenmektedir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı

20 Temmuz 2020 – 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında kurum internet sitesi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvuru kılavuzu.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum